Bureau Akkermans

 

Catelijne Akkermans is socioloog en zelfstandig onderzoeker. Ze publiceert onder andere over dak- en thuislozen, huisuitzettingen, cliëntsturing en peer-research. Ze is zeer betrokken bij outreachend werken en biedt lezingen, workshops en onderzoek. Ze vindt het leuk om ingewikkelde zaken helder en inzichtelijk te maken en hecht veel belang aan kennisvalorisatie – het van waarde maken van wetenschappelijke kennis voor de praktijk.

 

Daarnaast is ze mede-oprichter van Eropaf & Co!, een coöperatie van en voor zelfstandige professionals binnen het sociaal werk. Samen voeren wij opdrachten uit op het brede terrein van sociaal werk; uitvoering en ontwikkeling, onderzoek, verzorgen van (digitale) publicaties, organiseren van congressen en symposia, verzorgen van workshops en/of bieden coaching en training.
 Kernbegrippen zijn zelfbeheer en cliëntsturing, outreachend werken en denken en integraal -generalistisch- sociaal werk. Doel is het bieden van ondersteuning zodat de positie van burgers in kwetsbare omstandigheden (sociaal uitgeslotenen) beter wordt.

 

Bureau Akkermans heeft gewerkt in opdracht van o.a.: Stichting Eropaf, Atelier Totem, Straatpastoraat Den Haag, GG & GD Utrecht, Hogeschool van Utrecht, Daklozenopvang “de Cocon”, Drugspastoraat Amsterdam en Reed Elsevier.