Bureau Akkermans

Catelijne Akkermans is socioloog en zelfstandig onderzoeker. Ze publiceert onder andere over dak- en thuislozen, huisuitzettingen, cliëntsturing en peer-research. Ze is zeer betrokken bij outreachend werken en biedt lezingen, workshops en onderzoek. Ze vindt het leuk om ingewikkelde zaken helder en inzichtelijk te maken en hecht veel belang aan kennisvalorisatie – het van waarde maken van wetenschappelijke kennis voor de praktijk.

Daarnaast is ze mede-oprichter van Eropaf & Co!, een coöperatie van en voor zelfstandige professionals binnen het sociaal werk. Samen voeren wij opdrachten uit op het brede terrein van sociaal werk; uitvoering en ontwikkeling, onderzoek, verzorgen van (digitale) publicaties, organiseren van congressen en symposia, verzorgen van workshops en/of bieden coaching en training.
 Kernbegrippen zijn zelfbeheer en cliëntsturing, outreachend werken en denken en integraal -generalistisch- sociaal werk. Doel is het bieden van ondersteuning zodat de positie van burgers in kwetsbare omstandigheden (sociaal uitgeslotenen) beter wordt.

 

Onze samenleving is aan het veranderen. De overheid trekt zich terug. Burgers moeten meer voor zichzelf – en voor elkaar – zorgen. Participeren is het motto: sociaal en maatschappelijk, maar ook economisch. Doe mee en kom naar de participatiemarkt en het Nationaal Laboratorium op 26 november in Amsterdam.

Voorkomen van huisuitzettingen, hoe doen we dat? Stichting Eropaf! wil nieuwe inzichten en informatie bijeenbrengen in een digitale kennisbank. Fleur Boesveldt en Catelijne Akkermans dagen beleidsmakers en professionals om hun kennis te delen.

Huisuitzettingen hebben ingrijpende gevolgen. Ingrijpen bij dreigende huisuitzettingen is een effectieve manier om dak- en thuisloosheid en andere maatschappelijke problematiek te voorkomen. De Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen biedt actuele inzichten over preventie en interventie bij dreigende ontruimingen wegens schulden.

 

Bureau Akkermans heeft gewerkt in opdracht van o.a.: Stichting Eropaf, Atelier Totem, Straatpastoraat Den Haag, GG & GD Utrecht, Hogeschool van Utrecht, Daklozenopvang “de Cocon”, Drugspastoraat Amsterdam en Reed Elsevier.